Mėnesio archyvas: sausio 2015

Kalvystės istorija

nerudijancio-plieno-tureklai-1-www.metalo-gaminiai.ltMinint kalvystės istoriją iš tokių miestų pirmiausiai noriu paminė­ti Ukmergę, Rokiškį, Zarasus ir kai kuriuos kitus Siaurės Lietuvos mies­tus ir miestelius – Žagarę, Joniškį, Žeimelį. Susipažinęs su archyvine ir rašytine informacija, manau, kad tų miestų augimui, o drauge ir amatininkų skai­čiui didelę reikšmę turėjo palyginti arti buvusi Rygos miesto rinka. Galima tvirtinti, kad Ryga iš dalies skatino viso Siaurės Rytų Lietuvos regiono prekybinę ir ūkinę veiklą, o sykiu ir amatus – račdirbystę ir kalvystę. Nuolat čia gyvenusiems amatininkams palyginti dažnai teko gaminti ir tvirtai apkaustyti įvairias prekių gabenimo (prekybinio trans­porto) priemones. Nemažą reikšmę turėjo ir augantys prekybos, amatų bei kultūros (įvairaus pobūdžio parodų) miestai Šiauliai, Ukmergė, pagaliau ir tolokai esantys – Vilnius ir Kaunas.

Būdavo ir tokių atvejų, kai meistrai į Lietuvą atvykdavo iš Latvijos ir kitų kaimyninių šalių. Pastebimai kalvių ir šaltkalvių skaičius šiame regione išaugo XIX a. antroje pusėje, nutiesus Petrapilio-Varšuvos ge­ležinkelį. Tai buvo labai svarbi aplinkybė, skatinusi Lietuvos kalvystę. Matyt, XIX a. pab.-XX a. pradžioje kai kuriuose minėtuose šio regio­no miestuose buvo nuo kelių iki keliolikos kalvių ir šaltkalvių.

Be to, išlaisvinti nuo baudžiavos valstiečiai dvarų pavyzdžiu ėmėsi sparčiau ir intensyviau tobulinti savo žemės ūkį ir naudoti modernes­nius žemės apdirbimo padargus. Jei dvarai, pradedant XVIII a. pabai­ga, tokių patobulintų žemės apdirbimo padargų atsigabendavo iš už­sienio, tai valstiečiai (tiek smulkūs, tiek vidutiniai, tiek ir stambūs ūkiai) tenkinosi vietinių kalvių paslaugomis ir, kaip rodo Rusijos geografų draugijos Šiaurės Vakarų skyriaus surinkti duomenys, visi jie skyrė di­desnę ar mažesnę dalį lėšų tiems padargams remontuoti („Žem­dirbystė, kalvystė ir kiti verslai“).

Pagal tai, kokius gyventojų sluoksnius kalviai aptarnavo, kur jie buvo įsikūrę ir, pagaliau, kokios buvo jų darbo ir buities sąlygos, gali­ma juos (panašiai kaip ir jų dirbtuves – kalves ir šaltkalves) skirstyti į tris pagrindines grupes: miestų, dvarų ir kaimų kalvius. Panašų kalvių skirstymą nurodė ir latvių etnologe I.Leinasare. Tiesa, ji kalbėjo tik apie dvarų ir kaimų kalvius. Pastaruosius ji vadino „valstiečių kalviais“. Tuo tarpu lenkų kalvystės tyrinėtojas R.Reinfusas (R.Reinfuss) kaimo kalvius skiria į tris grupes: pavienius, kaimo bendruomenių ir dvarų (palivarkų). Mes, deja, neturime pakankamai duomenų tvirtinti, kad greta pavienių, dirbusių individualiai skardos gaminiai, buvo ir kaimo bendruomenių kalvių institucija. Užuominų apie tai, tiesa, yra, bet jų nepakanka. Kalvius būtų galima skirstyti ir taip: individualūs (arba kalviai profe­sionalai), tik iš to amato gyvenantys, kalviai-žemdirbiai, turintys iki 10-12 ha, ir kalviai-stambūs ūkininkai, turintys 20-30 ha ir daugiau žemės, pramokę kalviauti ir dažniausiai tenkinantys tik savo ūkio reik­mes. Tačiau tokių kalvių buvo ne tiek jau daug: apie 2-3 proc. (ir tik kai kuriose Žemaitijos vietose) bendro kalvių skaičiaus.

Dvarų ir palivarkų kalvius taip pat skiriame j atskirą kategoriją. Dalis jų buvo keliaujantys (ateinantys „iš šalies“) ir neturintys savo dirb­tuvių. Dažniausiai jie dirbo pagal sutartis. Viena iš jų sudaryta viene­riems (1902-1903 m.) metams, bet buvo keletą kartų pratęsiama. Tai buvo Dieveniškių kaimo valstiečio, t.y. kalvio žemdirbio M.Šatkauskio (ar Šatkausko; Satkaus?) sutartis su Jašiūnų dvaro savininko M.Balinskio palikuonimis. Šioje sutartyje bene įdomiausia yra tai, kad už sulygtą metinę algą ir ordinariją kalvis privalėjo išlaikyti ir savo padė­jėją. Pasibaigus sutarčiai, visi dvaro kalvės įrankiai turėjo būti tvarkin­gai perduoti dvaro administracijai. Be to, sutartyje buvo numatytas iš­ties retas atvejis, kad žiemos metu kalvis privalėjo dirbti (ryte ir vaka­re) po dvi valandas prie žiburio ( „Kalvystė Lietuvos dvarų do­kumentuose“, „Iš Jašiūnų techniškosios praeities“. Pastarasis straips­nis išspausdintas 2000 m. išėjusiame jubiliejiniame VUB metraštyje.Panašių kalvių sutarčių su kaimų bendruomenėmis kol kas nepa­vyko rasti ir todėl tvirtinti, kad Lietuvos kaimų bendruomenės turėjo (išlaikė ar samdė?) tokius kalvius, dar negalima, bet manau, pagal lat­vių ir lenkų analogiją taip galėjo būti.

Iš anksčiau nurodytų faktų matome, kad jau nuo XV-XVI a. ama­tininkai labiausiai telkėsi miestuose ir miesteliuose. Todėl išskirti miestų kalvius iš bendro mūsų šalies kalvių skaičiaus yra netikslinga jau vien dėl to, kad daugelyje Lietuvos miestų jie užėmė svarbią vietą tarp kitų amatininkų („Jurbarkiškių verslai (XIX a.-XX a. pirmoji pusė“). Be to, skirstydami kalvius į 3 dideles grupes, visų pirma turėti omenyje visi tie kalviai, kurie buvo tikri profesionalai, t.y. buvo gerai pasirengę, jų pagrindinis pragyvenimo šaltinis buvo tik amatas. O tokių tikrų pro­fesionalų daugiausiai buvo miestuose ir iš dalies dvaruose, nes Čia įsi­kūrę (arba laikinai dirbantys) kalviai nuosavos žemės neturėjo ir todėl gyveno tik iš kalvystės (iš uždarbio, algos ir ordinarijos).

Eurovizijos dainos: kur atsisiųsti?

imagesSvarstote, kur atsisiųsti savo mėgstamas dainas? Internetas dabar pateikia tikrai daug variantų. Ypač jeigu jums patinka populiarioji muzika, pavyzdžiui, tos dainos, kurios yra atliekamos per Euroviziją. Turbūt kiekvienas asmuo žino šį dainų konkursą ir prisimena, koks jis įdomus. Peržiūrėjus lietuvių atranką, vėliau ir tarptautinius pusfinalius ir finalus, tikrai norisi atsisiųsti nors keletą dainų iš konkurso.

Dabar internete eurovizijos dainos yra prieinamos visiems, kas tik nori. Todėl jūs galite ne tik dar ir dar kartą klausyti savo mėgstamiausių eurovizijos dainų, tačiau taip pat ir stebėti video pasirodymus, o jeigu norėsite, visuomet galėsite nemokamai atsisiųsti kiekvieną išgirstą dainą. Jūs turėsite šansą pasirinkti arba standartinį mp3 formatą, kuris užima ne daug vietos, arba aukštesnės kokybės dainą – dažniausiai geriausios kokybės, visiškai nekompresuotas ir originalaus skambesio neprarandantis failo formatas būna .flac, tačiau neretai pasitaiko ir .wav formato failų.

Nėra abejonės, kad atsisiųsti galima dabar ne tik audio failus, tačiau taip pat ir video klipus. Kai kurie video portalai jums gali pasiūlyti visą archyvą pačių populiariausių pop muzikos video klipų, tarp kurių tikrai rasite ir žinomus eurovizijos pasirodymus. Jeigu eurovizija yra jūsų mėgstama laida, tai turbūt norėtumėte paklausyti ne tik savo mėgstamiausios eurovizijos dainos, tačiau ir pamatyti visus su šia daina arba kokiu nors konkrečiu atlikėju susijusius pasirodymus. Taigi, pirmyn – užsukite į interneto portalą ir atsisiųskite viską, ko jūsų širdis geidžia.

Jeigu eurovizijos finalo arba pusfinalio metu būsite ne prie televizoriaus ekrano, tačiau kur nors šalia turėsite prieigą prie kompiuterio ir interneto, visuomet galėsite tiesiogiai pasižiūrėti euroviziją savo kompiuterio ekrane. Be jokios abejonės, galėsite išgirsti euroviziją su nuostabiais lietuviškais komentarais ir niekada už tai mokėti nereikės, o kokybė jus iš tikrųjų nustebins – kartais ji gali būti net gi geresnė, negu per televizorių. Ypač svarbu, kad turėtumėte pakankamai greitą internetą, kad transliacija būtų visiškai sklandi ir galėtumėte žiūrėti netrukdomai.

Miegas — viena geriausių kosmetinių priemonių

Be higienos ir mitybos, miegas yra vienas svarbiausių veiksnių, turinčių įtakos mūsų išvaizdai ir savijautai. Skubos, triukšmo ir emocinės jtampos dienomis daugelis skundžiasi nemiga,, o tai nei­giamai veikia psichiką ir išvaizdą.Nemiga dažnai kankina dėl nervinės įtampos, kurią sukelia nemalonumai darbe, rūpesčiai, nemalonūs išgyvenimai ir kt. Nere­tai miegas sutrinka žmonėms, piktnaudžiaujantiems alkoholiu, daug rūkantiems, nes šie veiksniai labai dirgina nervų sistemą.

elizabeth-arden-green-tea-exotic-edt-moterims-100ml   Nemigos kankinami žmonės eikvoja dabai daug energijos ir vi­sada atrodo nuvargę. Nuovargį rodo gilios nosies ir lūpų raukšlės, pajuodę poakiai, patinę vokai ir dažnai paraudusios akys. Oda išbąla, suglemba.Ypač jautrios nemigai yra galvos smegenų ląstelės, kurios mie­gant atsinaujina ir regeneruoja.Žmonių miegas nėra vienodas. Vienų žmonių miegas iš pradžių yra negilus, o paskui pagilėja. Kiti, atvirkščiai, iš karto užmiega giliu miegu, apimančiu visas galvos smegenų dalis.

Mokslininkai kruopščiai tyrė, kaip miegas priklauso nuo žmo­nių charakterio, intelekto, gyvenimo būdo ir net padėties, kurioje jie užmiega. Paaiškėjo, kad tokia priklausomybė iš tikrųjų yra. Pavyzdžiui, viskuo patenkinti ir pasitikintys savimi, vengiantys konfliktinių situacijų žmonės miega ramiai, rečiau negu kiti kei­čia padėtį miegodami, miega giliau ir trumpiau, o žmonės, kuriuos kankina nepilnavertiškumo kompleksas, miega neramiai, vartosi, dažnai pašoksta iš miego.Miego kokybė priklauso ir nuo pasirengimo jam, taip pat nuo to, kur ir ant ko miegama.Miegamajam  reikia  skirti  didžiausią kambarį, kad  būtų  kuo daugiau geresnio oro. Be to, didesniame kambaryje mažiau girdimi iš lauko sklindantys pašaliniai garsai. Tyrimai taip pat parodė, kad geriau miegama nesudedamojoje lovoje. Čiužinys turi būti minkštas, bet stangrus, be įdubimų. Ir pagalvė turi būti gana stangri, kad galva nepasinertų joje.

Prieš miegą kambarį reikia gerai išvėdinti, o jeigu leidžia oras, pageidautina miegoti prie atviro lango. Grynas oras yra geriausias vaistas nuo miego sutrikimų, prabudimų naktį ir košmarų.Miegui reikia rengtis ne tik fiziškai, bet ir psichiškai. Todėl patariama prieš miegą neilgai ramiai pasivaikščioti — prisikvėpuo­ti deguonies. Taip pat galima prie atviro lango truputį pasimankš­tinti,  ypač  rekomenduotini .kvėpavimo pratimai. Fiziškai silpno arba nusilpusios po ligos moterys tokius pratimus gali daryti lovoje.

Štai du kvėpavimo pratimai, kuriuos galima daryti gulint.

1     pratimas. Atsigulti aukštielninkam, atpalaiduoti visus kūno raumenis, delnus padėti ant šonkaulių (šonų). Įkvėpti, po to[ ramiai iskyėpti truputį suspaudžiant rankomis krūtinės ląstą.

2     pratimas. Atsigulti aukštielninkam, rankas padėti ant juosmens taip, kad pirštai būtų nukreipti į pilvo vidurį. Įkvėpti, po to ramiai iškvėpti spaudžiant rankomis pilvą.

Stovint galima daryti šiuos pratimus. Kojos pražergtos sulig pečiais, rankos nuleistos žemyn. Pasukus delnus į-išorę, kelti ran­kas į viršų ir įkvėpti. Po to iškvepiant lėtai rankas leisti žemyn.. Pratimą kartoti 5—6 kartus.

Po mankštos reikia nusimaudyti po šiltu dušu arba vonioje.

Prieš miegą nepatariama vartoti nieko, kas dirgina nervų sis­temą, gerti stiprios kavos arba arbatos, rūkyti. Sunkiai užmiegan-tiems žmonėms prieš miegą reikia išgerti stiklinę pieno ir suval­gyti arbatinį šaukštelį medaus. Nemėgstantieji pieno gali išgerti pusę stiklinės vandens su šaukšteliu medaus ir skiltele citrinos.

Svarbu miegui pasirengti ir psichiškai, todėl prieš jį nereikia gvildenti nemalonių problemų, žiūrėti baisių filmų. Gulėdami lo­voje, patikrinkite, ar visi raumenys atpalaiduoti, ar nesusiraukš-lėjusi kakta, nesuraukti antakiai, nesuspaustos lūpos (smarkiai suspaudus lūpas, atsiranda raukšlių aplink burną). Reikia gulėti kuo lygiau.Geram miegui labai svarbi tyla, nes ji palankiai veikia nervų sistemą. Bet koks triukšmas dirgina organizmą, slopina psichines reakcijas, didina jaudrumą ir greitina nuovargį. Nustatyta, kad triukšmas yra ir ankstyvos senatvės priežastis.Dažnai triukšmas sukelia ir nemigą. Taigi miegant neturi būti į jokio triukšmo. Nuolat neišsimiegant arba miegant negiliai, grei­čiau sensta organizmas, silpsta jėgos, dėl to susergama daugeliu ligų.Nustatyta, kad net nestiprus garsiniai dirgikliai (tylus pokalbis, bildenimas ir kt.) sukelia miegančio žmogaus funkcinių orga­nizmo pakitimų — padažnėja pulsas, tankiau kvėpuojama. Taip miegant gerai nepailsima. Toliau panasiu straipsniu rasite musu bloge.

Čerpės – amžinai madinga stogo danga

cerpinis stogas

Namo stogas yra ypatingai svarbi jo dalis. Būtent stogo dangos kokybė daro didžiausią įtaką ir viso namo kokybei. Jei jis neapsaugos nuo vandens patekimo į vidų, bus sugadinta patalpų vidaus apdaila ir iškils didžiulė grėsmė pastato konstrukcijoms. Kiekvienam namo savininkui pirkti stogo dangą būna gana sudėtinga ir kelia įtampą. Būtina apsvarstyti ne tik visus pasirinktos dangos privalumus ir trūkumus, bet ir jos dengimo ypatumus. Juk tam greičiausiai bus reikalinga profesionalų pagalba ir statybinės technikos nuoma.

Didžiojoje dalyje Vakarų Europos šalių vyrauja nuomonė, jog stogo danga turi tarnauti lygiai tiek pat metų, kiek ir namas. Tokiu atveju puikus pasirinkimas yra keraminės čerpės. Tai viena populiariausių ir ilgaamžiškiausių stogo dangų. Uždengę savo namą keraminėmis čerpes, turėsite ilgaamžį, ekologišką, prestižinį ir itin estetišką stogą. Juk net restauruojant įvairius paminklosauginius objektus, siekiant išsaugoti pastatų autentiškumą būna naudojamos molinės čerpės. Jos itin patikimos ir ilgaamžės – atlaiko ne mažiau kaip 150 šalčio ciklų ir tarnauja net 50–70 metų. Gaminamos įvairiausios spalvotos bei glazūruotos čerpės. Gamybos procese nedegtos, dar nesukietėjusio molio čerpės būna apipurškiamos specialia medžiaga engoba, sudaryta iš skysto molio (95%) bei priedų (5%), kurie yra skirti spalvos pakeitimui ir gaminių glazūravimui, jeigu yra gaminamos blizgios čerpės. Engoba, t. y. skystas molis, labai gerai įsigeria į dar nesukietėjusį čerpės paviršių, o įdėjus į degimo krosnį šis paviršinis sluoksnis puikiai susilydo su visa čerpės mase. Tokiu būdu būna pagaminamos mechaniniam poveikiui atsparios spalvotos čerpės. Spalva visą laiką išlieka lygiai tokia pat. Tiek natūralaus molio spalvos čerpės, tiek ir spalvotos tarnauja lygiai taip pat ilgai.

Gana populiarios yra ir betoninės čerpės. Jos imtos gaminti dar prieš 150 metų ir aktyviai naudojamos iki šių dienų. Mūsų šalyje 1930–1940 m. gana paprastu rankiniu būdu iš prastai sutankinto specialaus mišinio buvo pagamintos čerpės, kurios neblogai išsilaikė iki šių dienų. Kai kurie betoninių čerpių gamintojai joms suteikia net 50 metų garantiją. Kadangi visų betoninių čerpių tankis yra gana didelis, o ir pačios čerpės kiek storesnės nei keraminės, į temperatūros svyravimus jos reaguoja lėtai. Šita dangos savybė smarkiai sumažina vandens kondensato atsiradimo tikimybę. Be to, į tarp čerpių esančius tarpus patenka oras. Jis ištraukia susidarančią drėgmę.

Tokia stogo danga visiškai nekenksminga žmogaus sveikatai, be to, ji neteršia aplinkos. Čerpės nėra degios, gaisro atveju visiškai nesikeičia jų savybės. Šią dangą gana lengva nuardyti, todėl kilus gaisrui gaisrininkai gali dirbti žymiai greičiau ir efektyviau, ar net išgelbėti daugiau gyvybių. Be to čerpės puikiai sulaiko garsą, sklindantį iš lauko lietaus ar krušos metu ir yra atsparios rūgštaus lietaus neigiamam poveikiui. Dėl nedidelių matmenų čerpes gana paprasta pritaikyti prie skirtingų, net ir itin sudėtingų formų stogų. Be abejo, tam dažnai būna reikalinga įvairios statybinės technikos nuoma. Ši stogo danga naudinga dar ir tuo, kad ji nekaupia statinės elektros, yra  tvirta, t., y., jei prireikia užlipti ant stogo, didelių sunkumų nekyla, yra ekologiška ir švari. Šiltuoju metų laiku čerpės neįkaista, o žiemą, po tokiu stogu būna šilta ir jauku.

Auto nuoma – tai galimybė keliauti paprasčiau

Auto nuomaDaugelis vairuotojo teises turinčių žmonių per savo gyvenimą bent kartą yra pasinaudoję automobilių nuomos paslaugomis. Ar jūs save taip pat priskirtumėte šiai žmonių grupei? Ar jūs kada nors esate svarstę galimybę vietoje automobilio pirkimo pasinaudoti auto nuoma? Didžioji dauguma mano, kad finansiniu požiūriu tai nėra pelningas pasirinkimas, tačiau ar tai visais atvejais iš tikrųjų yra tiesa? Pasistengsime pažvelgti į visa tai iš arčiau.

Automobilio nuomos privalumų yra gerokai daugiau nei jų turi transporto priemonės įsigijimas. Dažnai žmonės nėra supažindinti su svarbiausiais nuomos privalumais, todėl į ją žiūri gana skeptiškai. Akivaizdu, kad būti automobilio šeimininku yra kur kas sudėtingiau – tam reikia didesnių investicijų, be to automobilio savininkui paprastai kyla daugiau rūpesčių nei būnant norimo automobilio, kuris tarp kitko jau yra apdraustas, nuomininku.

Be to, jei nuomojatės automobilį, jums nereikia laukti, kol jis bus suremontuotas. Auto nuoma suteikia galimybę išsirinkti transporto priemonę, kuri yra geriausios galimos būklės ir kuria galima nuvažiuoti tūkstančius kilometrų, nesibaiminant jokių galimų techninių problemų ar gedimų. Turint nuosavą transporto priemonę, tenka susitaikyti su esamu jo komforto ir ekonomiškumo lygiu, tad šiuo požiūriu mūsų pasirinkimas nėra itin didelis. Tuo tarpu nuomojamas automobilis kaskart gali būti vis kitoks ir atitikti būtent tuo metu mūsų keliamus reikalavimus.

Suprantama, kad automobilio nuoma taip pat yra tiesiogiai susijusi su tam tikromis sąlygomis, tačiau kai kurios iš jų niekuo nesiskiria nuo transporto priemonių savininkams taikomų sąlygų. Norint išsinuomoti automobilį, būtina turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą ir oficialų asmens tapatybės dokumentą (pvz., pasą ar asmens tapatybės kortelę). Taip pat yra reikalinga ir būsimo nuomininko vardu išduota kreditinė kortelė – pastaroji yra skirta patvirtinimui ir užstatui pateikti. Nereikėtų pamiršti ir tam tikrų reikalavimų, taikomų vairuotojo amžiui, kurie visuomet yra nurodomi automobilių nuomos paslaugų teikėjų taikomose taisyklėse.

Nepaisant aukščiau paminėtų reikalavimų, kurie, savaime suprantama, yra būtini teikiant tokias paslaugas, auto nuoma siūlo paprastesnę išeitį, kaip keliauti patogiai ir be rūpesčių. Jei transporto priemonė jums nėra būtina kiekvienai dienai, tokiu atveju ši paslauga gali jums padėti išsaugoti nemažai pinigų ir išvengti  įvairių galimų nepatogumų, su kuriais tenka susidurti automobilių savininkams.

Kelionės: kokias pagalbines priemones naudoti planavimui?

Kelionės yra puikus pasirinkimas daugeliu atveju, tačiau norint, kad jos būtų sėkmingos, būtina jas tinkamai suplanuoti. Na,  o, kad planuoti būtų lengviau, verta įvairias pagalbines priemones, kurių yra išties nemažai. Savaime suprantama planuojant kelionę, nebūtina jų visų naudoti, tačiau bent dvi ar trys, tikrai palengvins planavimo procesą. Tad apie viską nuo pradžių.

Kelionių blogas

KelionėsKelionių blogas yra viena geriausių priemonių planuojant kelionę. Būtent šiuose bloguose patyrėte keliautojai ne tik dalijasi kelionių įspūdžiais,  bet ir negaili vertingų patarimų, pavyzdžiui, informuoja, kur skaniausias maistas, įdomiausi suvenyrai, kokias vietas yra iš tiesų verta pamatyti. Taigi, tokia informacija yra išties svarbi, o jei į ją atsižvelgsite, yra didelė tikimybė, kad kelionės bus puikios bei sklandžios.

Kelionių forumai

Kelionių forumai – tai dar viena priemonė, kuri taip pat pravers planuojant ilgesnę ar trumpesnę kelionę. Beje, reikia pastebėti, jog ši priemonė gali atnešti dvejopą naudą: užsukę į kelionių forumą ne tik rasite naudingų įžvalgų, kurias pateiks kiti keliautojai, bet ir turėsite puikią galimybę  su jais pabendrauti ir užduoti savo klausimus. Na, o jei puikiai suprantate anglų kalbą, tuomet verta apsilankyti ne tik lietuviškuose, bet ir užsienio keliautojų forumuose – juose naudingos informacijos yra dar daugiau.

Jau parengti maršrutai

Vienas svarbiausių kelionės planavimo etapų yra maršruto sudarymas, todėl jam turi būti ypatingas dėmesys. Jei trūksta idėjų ar tiesiog pastebėjimų šia tema, nepraleskite progos pasinaudoti jau paruoštais maršrutais – tokiu atveju bus kur kas paprasčiau sudaryti savąjį. Savaime suprantama, bet kurį jau paruoštą maršrutą galima pakeisti atsižvelgiant į savo norus bei poreikius. Na, o  kai sukursite maršrutą, nepraleiskite progos juo pasidalinti ir patys.

Šalių aprašymai

Dar viena, taip pat naudinga priemonė yra šalių aprašymai. Reikia pastebėti, jog ji ypač pravers tuomet, kai nežinote į kurią šalį keliauti ar nesate tikri dėl savo pasirinkimo.

Kaip matyti,. kelionių blogas, forumas, jau parengti maršrutai bei šalių aprašymai yra geriausios priemonės, kurios pravers planuojant išvykimą.